Wierzymy, że jakość i piękno tkwią w szczegółach i wynikają ze szlachetności zastosowanych materiałów. Dlatego starannie dobieramy surowce, z których powstają nasze lampy, naczynia i ozdoby stawiając wyłącznie na te naturalne, ponadczasowe i tym samym najbardziej szlachetne.

Szkło

SzkłoTworząc klosze lamp i misy naczyń stosujemy szkło sodowe, ręcznie formowane i zdobione. Szkło wytapiane jest w piecach hutniczych, w temperaturze ok. 1200-1300°C. Każdy element szklany jest ręcznie wydmuchiwany i z dbałością formowany przez hutnika, w formie, która pozwala na uzyskanie pożądanego kształtu i wielkości – na przykład klosza lampy. Po uzyskaniu kształtu szkło poddajemy piaskowaniu, by uzyskało szlachetny efekt oszronienia lub też pozostawiamy w jego oryginalnej, idealnie przeźroczystej wersji.

By uzyskać piękne zdobienia ornamentami roślinnymi na kloszach i szklanych zbiornikach lamp poddajemy je ręcznemu piaskowaniu oraz szlifowaniu przez artystów – rzemieślników. Każdy element zdobienia wykonywany jest z wielką starannością i dbałością o każdy szczegół wzoru, dzięki czemu ornamenty roślinne ożywają pod ręką artysty. Przestrzenne formy i wzory szklanych mis cukiernic, pater i innych naczyń uzyskiwane są poprzez wlanie płynnego szkła do starannie wymodelowanych form. Gdy szkło zastyga powstają niezwykłe wzory, o rzeźbiarskiej, przestrzennej formie. Zanim szklane dzieła sztuki trafią w ręce swoich odbiorców ocenia je czujne oko i wprawiona w wyczuwaniu wszelkich niedoskonałości dłoń kontrolera jakości.

Mosiądz

Mosiądz to stop naturalnych, pierwotnych metali: miedzi i cynku. Może zawierać dodatki innych metali, takich jak ołów, aluminium, cyna, mangan, żelazo, chrom oraz krzem. Od stuleci stosowany jest do formowania wyrafinowanych kształtów lamp, świeczników, naczyń, mebli, klamek i bibelotów stosowanych w najelegantszych domach, dworach i pałacach królewskich.

W kolekcji Stylmark stanowi podstawę niemal każdej z lamp, naczyń i ozdób. Dzięki jego niezwykłym właściwościom wykorzystywanym w procesie odlewania udaje się uzyskać dowolne, niezwykle precyzyjne kształty, które cieszą oko starannie odwzorowanymi detalami.

Kamień

Marmur (z łaciny: marmor, ze starogreckiego: μάρμαρος czyli marmaros) to skała metamorficzna powstała z przeobrażenia wapieni, rzadziej dolomitów. Składa się głównie z krystalicznego kalcytu lub dolomitu (marmur dolomitowy). Niewielka część geologów jako marmur definiuje wyłącznie skały węglanowe, przeobrażone w warunkach głębokiego metamorfizmu strefy kata (temperatury 500-700 °C i wysokiego ciśnienia), nazywając skały przeobrażone w strefach niższego metamorfizmu (epi i mezo) wapieniem krystalicznym. Przeważnie jednak terminu „wapień krystaliczny” używa się w przypadku skał metamorficznych, jako synonimu marmuru dla każdej skały węglanowej, poddanej metamorfizmowi.

W lampach z kolekcji Stylmark stosowane są polskie marmury o wdzięcznej nazwie Biała Marianna oraz włoskie o nazwach Rosso Verona i Carrara.

Serpentynit

Serpentynit to skała metamorficzna utworzona w strefie epi metamorfizmu regionalnego niskiego stopnia, powstała w wyniku metasomatozy hydrotermalnej. Nazwa pochodzi od minerałów serpentynowych, które są głównym składnikiem tej skały. Opisana w 1823 roku przez A. von Humbolta (łac. serpens – żmija, wąż – z uwagi na ich częste plamiste zabarwienie, a także żyłkową i falistą budowę). Jest skałą barwy zielonej, zwięzłą, kruchą, często silnie spękaną poprzecinaną licznymi żyłkami wtórnych minerałów (kwarc, chalcedon, opal, sepiolit, magnetyt i innych). Tworzy duże masywy lub niewielkie ciała w obrębie skał ultrazasadowych.

W kolekcji Stylmark stosowane są ciemnozielone, polskie serpentynity z Dolnego Śląska.

Dolomit

Dolomit to niemal mono mineralna osadowa skała węglanowa, zbudowana głównie z minerału o tej samej nazwie. Jego nazwa pochodzi od nazwiska francuskiego badacza Alp, mineraloga Deodata Dolomieu, który w 1791 r. po raz pierwszy wyodrębnił ten minerał. Dolomity składają się głównie z minerału dolomitu (węglanu wapnia i magnezu – to ponad 90%) i minerału kalcytu (węglanu wapnia), minerałów ilastych, kwarcu, markasytu, pirytu, i substancji bitumicznej. Często dolomity powstają kosztem wapieni w czasie procesu dolomityzacji. Makroskopowo przypomina on zbudowany głównie z węglanu wapnia – wapień. Jest od niego bardziej odporny na wietrzenie z powodu mniejszej rozpuszczalności minerału dolomitu od kalcytu.

W wyniku przeobrażenia skał osadowych – wapieni lub dolomitów, połączonego z rekrystalizacją minerałów wyjściowych, często wraz ze zmianą składu chemicznego (metasomatozą), powstały skały metamorficzne – marmury dolomityczne (dolomitowe). W Polsce występuje w Małopolsce – w Tatrach (Dolina Białego, Dolina Kościeliska, Dolina Chochołowska) i w Górach Świętokrzyskich oraz na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej i na Dolnym Śląsku – w Sudetach (Masyw Śnieżnika, Krowiarki). W kolekcji Stylmark stosowane są polskie dolomity ze Sławniowic.

Share this Page